Table of Contents

Tez şablonu nedir sorusuna enstitü tarafından hazırlanan, bir tezde bulunması gereken bütün stil ve şekillendirmelere yer veren kılavuzdur. Lisans ya da yüksek lisans gibi tamamlanması için tez çalışmasına ihtiyaç duyulan eğitimlerden mezun olabilmek adına tez şablonuna tam anlamıyla uyan çalışmalar yürütmek gerekmektedir. Tez yazım süreci boyunca hazırlanması gereken pek çok belge bulunur. Tez yazım sürecine giriş kısmında bu konu ele alınmıştır. Bu belgelerin ne şekilde hazırlanması gerektiği genellikle enstitü tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirlenir. Bu da tez yazım kılavuzuna göre hazırlanması gereken, stil ve şekillendirmelerin kılavuza uygun şekilde yapılmasının zorunlu olduğu bir şablondur.

Tez kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında iddiaya dayanarak bir öneri, fikir ileri sürmek, tartışma yaratmak olduğu görülür. Özellikle akademik hayatı devam eden öğrencilerin sıklıkla karşılaştığı bir terim olan tez, lisans ya da lisansüstü öğrencilerin eğitimlerini başarıyla tamamlamak amacıyla belirli bir jüriye kabul ettirmek zorunda oldukları bir konu, çalışma ya da yazıdır. Tez olarak değerlendirilen ve öğrencilerin eğitim hayatlarını başarılı bir şekilde tamamlayabilmeleri adına zorunluluk olan bu çalışma öğrencinin araştırma yapma yeteneği kazanmasına dair teşvik uyandırır. Bununla birlikte tez kapsamında yapılan araştırmanın bilime katkı sağlaması da önemlidir. Ayrıca bu konuda Tez Yazdırma hizmetleri almak isteyenler RESSAR Tez Danışmanlığı olarak bizlere başvurunuzu yapabilirsiniz.

Tez Şablonunun Tanımı ve Önemi

Bu konu tez çalışması olarak değerlendirilen akademik çalışmanız adına çok önemli bir rol oynamaktadır. Tez şablonu için örneğiniz mutlaka eğitiminizi devam ettirmekte olduğunuz üniversiteye bağlı enstitü olmalıdır. Her enstitü kendine ait bir şablonu hazırlamaktadır. Bu şablon içerisinde öğrencilerden beklenen bütün nitelikler bulunmaktadır. Yazı stilleri, sayfanın nasıl kullanılması gerektiği, kaynakçanın ne şekilde verilmesi gerektiği (kaynakça nedir) ve tez formatı gibi tez çalışmasına dair bütün detaylar şablonda yer almaktadır. 

Tez taslağı üniversite tarafından talep edilen şekilde düzenlenmelidir. Aksi takdirde uzun süre boyunca üzerinde çalıştığınız tez çalışmanız jüri tarafından kabul görmeyebilir. Tezinizi düzenlerken sizlere yardımcı olacak ve daha pratik bir yol izlemenizi sağlayacak en önemli adım ise tez şablonu kullanmaktır. Bu şablonu kullanırken de dikkat edilmesi gereken bazı etkenler bulunur.

Tezinizin kurallara uygun olduğundan emin olmak istiyorsanız şablonla karşılaştırabilirsiniz. Şablonda yer alan ölçüleri teker teker kontrol ederek tezinizdeki dosyaya aynı ayarları uygulayabilirsiniz. Fakat bu yöntem size uygun gelmiyorsa yazdığınız bütün yazıları şablona aktarmak da tercih edebileceğiniz başka bir yöntemdir. Her iki yöntemin de kendi içerisinde farklı özellikleri ve zorlukları olduğunu ancak tamamlandığında tez yazım kuralları konusunda probleme sahip olmayan, şablona uygun bir tez çalışmasına sahip olmanızı sağlayacağını söylemek mümkündür.

Akademik çalışmanın test şablonuna uygun şekilde yürütülmesi tutarlılık ve profesyonellik sağlamaktadır. Akademik yazım tamamlandıktan sonra jüriler tarafından incelenmektedir. Eğer çalışmanız şablona uygun şekilde ele alındıysa jüriler tarafından onay görecektir.

Tez Şablonunun Ana Bileşenleri

Tez şablonu nedir çeşitli bileşenleri olan, üniversite tarafından hazırlanan örnek bir çalışma olduğuna dair yanıt verilmektedir. 

Bununla birlikte tez şablonunda yalnızca bölümlere yer verilmemekte, aynı zamanda her bölüm için beklenen standart ve formatlar da ele alınmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde tez çalışmasının başarıyla yürütülmesi ve tamamlanması için en önemli rolün şablona ait olduğu görülmektedir.

Tez Şablonu Seçimi ve Uyarlama

Tez yazma öğrencilerin, öğrencilik hayatlarında yaşadıkları en heyecanlı ve stresli dönemlerden biridir. Tez olarak değerlendirilen bu çalışmaların konuları öğrenci ve danışman öğretmen tarafından belirlenir. Konu ne olursa olsun uyulması gereken bazı kurallar olduğunu ise göz ardı etmemek gerekir. 

Bir öğrencinin daha önce bilgi sahibi olmadığı bir konuda profesyonel çalışmalar yürütülmesi ilk etapta mümkün değildir. Bunun için uygulanması gereken tez formatı enstitü tarafından belirlenir. Bu formata şablon adı da verilir. Tez şablonu içerisinde yazım kuralları, şekillendirmeler ve stiller bulunur. Tamamı enstitünün isteklerine uygundur. Böylelikle öğrenci kendi çalışmasında dikkat etmesi gereken etkenler hakkında fikir sahibi olur, bu durum tez yazım sürecini kolaylaştırır. 

Akademik çalışmanız boyunca yönergeniz eğitim almaya devam ettiğiniz üniversite için tez şablonu olmak zorundadır. Her üniversitenin belirlediği farklı şablonlar bulunmaktadır. Üniversitelerin gözettiği ve talep ettiği disiplinler birbirinden farklıdır. Bu durum şablonların da değişmesine neden olmaktadır. Bu sebeple seçtiğiniz tez şablonu mutlaka üniversitenizin belirlediği şablon olmalıdır. Bununla birlikte tez şablonunu seçerken ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Şablonu belirledikten sonra çalışmanıza uygun hale getirmek için uyarlama yapmanız gerekmektedir. Uyarlama yaparken sayfa stillerini, literatür tarama tekniklerini, giriş kısmını ya da bulgular gibi farklı bölümleri kendinize ve çalışmanıza uygun hale getirmeniz gerekmektedir.

Tez Yazımında Şablonun Avantajları

Tez yazımında şablonun önemi pek çok açıdan kendini göstermektedir. Bunların başında yazım sürecini hızlandırması ve hataları azaltması gelmektedir. Hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunuz bir konuda çalışma yapıyor olsanız dahi tez çalışmanız süresince zamanın yeterli gelmemesi yaşayacağınız problemlerden biri olacaktır. Bu problemin üstesinden gelmek için planlı bir çalışma süreci yürütmeniz gerekmektedir. 

Üniversite tarafından hazırlanan ve dikkat etmeniz gereken bütün etkenlere içerisinde yer veren tez şablonu yazım sürecinin daha pratik hale gelmesi konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte tez yazım süreci boyunca yaşanabilecek problemlerin ve meydana gelebilecek hataların minimize edilmesi konusunda da tez şablonu önemli bir rol oynamaktadır.

Tez çalışması yürütülürken dikkat edilen pek çok etken bulunmaktadır. Verilen bilgilerin özgünlüğü ve doğruluğu dikkat edilen etkenlerin başında gelse de yalnızca bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Verdiğiniz bilgiler doğru olsa dahi akademik kurallara uygun şekilde kaleme alınmadıysa bu durum tez çalışmanızın olumsuz sonuçlanmasına yol açmaktadır. Akademik yazım esnasında tez şablonu kullanmak yazınızın akademik kurallara tam anlamıyla uygun olmasını sağlamaktadır.

Tez Şablonu Kullanmanın En İyi Uygulamaları

Akademik tez şablonları nasıl kullanılır sorusuna yanıt olarak verilebilecek iki farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki tez formatında bulunan ölçüleri teker teker kontrol ederek yazdığınız dosyaya aynı ayarları uygulamaktır. Bir diğer yöntem ise yazdıklarınızı şablon aktarmak olmalıdır. Her iki yöntemin de kendine ait avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. 

Şablondaki bütün ayarları kendi dosyanıza uygulamak zahmetli ve vakit kaybettirici olabilir. Bununla birlikte hangi ölçülere bakacağınızı tam olarak bilmeniz zor olacağı için hata yapma ihtimaliniz artmaktadır. Bu sebeple tez şablonu kullanırken izlenebilecek en makul yöntem yazdıklarınızı kopyalamaktır. Ancak bu esnada şablon ayarlarını değiştirme ihtimaliniz meydana gelecektir. Bu durum büyük bir hata olacağı için kopyalama işlemini kontrollü ve titizlikle yapmanız gerekmektedir. Bu gibi etkenlere dikkat ettiğiniz takdirde tez formatı kullanımını hem daha kişisel hale getirebilir hem de etkili bir şekilde çalışmayı yürütebilirsiniz.

Tez Şablonu Kaynakları

Tez çalışması için en önemli rollerden birini oynayan, akademik olarak işinizi kolaylaştıran ve tez yazım sürecini daha pratik hale getiren tez şablonu üniversitenizin enstitüsü tarafından hazırlanmaktadır. Şablona erişmek için üniversitenizin sanal kaynaklarını kullanabilirsiniz. Neredeyse her üniversitenin kendine ait bir online platformu olduğu için bu platformlar aracılığıyla şablona erişmek oldukça kolaydır. Üniversitenize ait internet sitesinden tez formatını genellikle ücretsiz şekilde ulaşabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda üniversiteler şablona erişim için ücret talep edebilir. Özellikle kaynağın değişmesi, şablonun üniversiteye ait değil, özel kaynaklar aracılığıyla sunulması ücret ödemenizi gerektirebilir.

Bununla beraber tez formatı hakkında daha detaylı bilgi edinebileceğiniz, farklı şablonları ve farklı tez çalışmalarını izleyerek kişisel hale getirebileceğiniz bazı platform ve web siteleri de bulunmaktadır. Bunların arasında YÖK Ulusal, Dergi Park, MEGEP, ULAKBİLİM, TUBA ve Google Akademik gibi platformlar yer almaktadır. 

Tez şablonu nedir ve neden önemlidir?

Tez şablonu, bir tezin yazımı sırasında uyulması gereken stil, format ve yapısal gereklilikleri içeren kılavuzdur. Akademik tutarlılık sağlamak, çalışmanın profesyonelce sunulmasını garanti etmek ve jüri tarafından kabul görmesini kolaylaştırmak için önemlidir.

Tez şablonunu nereden bulabilirim?

Tez şablonları genellikle üniversitenizin enstitüsü veya ilgili fakülte tarafından sağlanır. Üniversitenizin web sitesi, öğrenci portalı veya kütüphane hizmetleri aracılığıyla erişilebilir.

Tez şablonu her üniversite için farklı mıdır?

Evet, her üniversitenin kendi akademik standartları ve gereksinimleri vardır, bu nedenle tez şablonları üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir. Tezinizi yazmaya başlamadan önce kendi üniversitenizin şablonunu kullanmanız önemlidir.

Tez şablonu kullanmanın avantajları nelerdir?

Tez şablonu kullanmanın avantajları arasında yazım sürecinin hızlandırılması, formatlama hatalarının azaltılması ve akademik yazım kurallarına uyumun kolaylaştırılması yer alır. Ayrıca, tezin genel kalitesini ve profesyonel görünümünü artırır.