Table of Contents

Plagiarism – İntihal önleme işlemini gerçekleştirmek akademik makale yazılarında son derece önemlidir. Bu nedenle akademik alanda makale yazan herkesin, tez yazdırma hizmeti verenlerin de bu aşamayı tamamlaması gerekir. Bu makalelerde herhangi bir kopya çıkmaması için yapılabilecek çeşitli yöntemler de mevcuttur.

İntihal Önleme – İntihalin Tanımı ve Türleri

İntihal ifadesi bir kişinin yazdığı makale içerisinde başka bir yazıya yer vermesi ve bu işlemi kaynak kullanmadan yapmasıdır. Kaynakça nedir sorusuna ilgili içeriğimizde cevap bula bilirsiniz. İntihal unsuru görülen yazılarda herhangi bir şekilde özgünlükten bahsedilemez. Bu nedenle özgün bir makale sahibi olunmak isteniyorsa gerekli tüm kontroller yapılmalıdır. İntihal türleri ise dolaylı ve doğrudan olmak üzere iki türe ayrılıyor. 

Doğrudan intihal türünde yazılarda herhangi bir şekilde tırnak işaret kullanılmıyor ve metin direkt olarak alınıyor. Bu özellik dikkate alındığında bu intihal türünün çeşitli riskler taşıdığı söylenebilir. Dolaylı alıntılama türünde ise kişiler aldığı metni anlamını değiştirmeden kendi cümleleri ile tekrar tasarlamaktadır. Bu intihal türünde de herhangi bir şekilde tırnak işareti kullanılmaz ancak yazan kişi tarafından referans verilebilir. Bu türü kullanmayı tercih eden kişiler yazıları tekrar kendi cümle kurma yöntemleri doğrultusunda şekillendirir. Plagiarism – İntihal önleme teknikleri ile oluşan alıntı seviyesi en aza indirilir. 

intihal önleme 4

İntihal kavramı yapıldığı yönteme ve yere göre değişmekle birlikte şu şekilde ayrılır:

İntihal Tespit Yöntemleri

İntihal nedir sorusuna son derece basit ve açıklayıcı bir şekilde cevap vermek mümkün. İntihal kişilerin yazılarında başkalarına ait ifadeleri herhangi bir şekilde kaynak belirtmeden kullanmasına verilen isimdir. Bu durum kişileri ve kurumları bazı zamanlarda zor durumlara sokabilir. Bu nedenle her yazının yazıldıktan sonraki ilk aşamasında gerekli kontrollerin sağlanması büyük bir önem taşır. Böylece yazınız yalnızca size ait olur ve herhangi bir alıntı sıfatına sahip olmaktan da kurtulur.

İntihal önlemede kontrol yapmak için kişilerin dilediği gibi yararlanabileceği birçok program bulunur. Bu programlar yalnızca birkaç dakika içinde kişilerin yazılarında olan kopya ve benzerlik ögelerini ortaya serer. Bu yönüyle bu programların son derece işlevsel olduğunu söylemek doğru olur. Yapmanız gereken tek şey ise ilgili yazınızı bu programların metin bölümüne yapıştırmak olarak ifade edilebilir. Bir süre bekledikten sonra program tarafından size sunulan intihal unsurlarını kolay bir şekilde görebilirsiniz. Sonrasında ise intihal önleme ile sorun yaratan ögeleri sırasıyla düzenlemeniz gerekir. Düzenleme aşamasında kişilerin dikkat etmesi gereken çeşitli unsurlar yer alır. 

İntihal önleme akademik yazılarda yapılması zorunlu olan bir aşamadır. İntihal oranının yüksek olmasını önlemek için dijital ortamlarda bulunan çeşitli araçlardan yardım alınabilir. Böylece makale yazarları eserlerinde yer alan bazı kopya oluşturabilecek unsurların kontrolünü sağlamalıdır. Bu ilgili araçlar kısa bir süre içinde akademik yazınızda yer alan tüm intihal unsurlarını gözler önüne serer. İntihal önleme için tercih edilebilecek araçlar şu şekilde örneklendirilebilir;

İntihal önleme ve meydana gelen intihali görmek için bu programlar üzerinden tespit yapılmak zorunludur. Aksi halde ortaya özgün bir makale çıkması söz konusu olamaz. Kontrol sonrasında makale yazarlarının intihal görülen tüm bölümlerini yeniden düzenlemesi gerekiyor. Cümleler tekrar özgün bir şekle getirilmeli ve son halini almalıdır.

İntihal önlemenin yolları birkaç basit ve pratik aşamadan geçer. Eğer yazılarınızda intihal meydana geldiğini görmek istemiyorsanız ilk olarak bu yazılarda özgün ifadelere yer vermeniz gerekir. Kurduğunuz cümleler bilimsel ya da bilgilendirici olsa da ifadelerinizin buna bağlı olarak size ait olması gerekir. Aynı zamanda çeşitli kaynaklardan yararlanırken gördüğünüz cümle kalıplarını aynı şekilde yazınıza eklememelisiniz. İntihal önlemek istiyorsanız gördüğünüz cümle kalıplarını kılavuz niteliğinde kullanarak kendi cümlelerinizi oluşturmanız gerekir.

plagiarism önleme

İntihal oranı düşürme yöntemleri bu tür etkenlere bağlı denilebilir. Birçok farklı yöntem ile çeşitli kaynaklara ulaştıktan sonra elde ettiğiniz verileri uygun şekilde düzenlemeniz gerekir. Aksi halde yüksek dereceye sahip intihal oranları ile karşılaşabilirsiniz. Bu durum ise çalışma yaptığınız yazı üzerinde daha fazla zaman harcamanıza sebep olabilir. Cümleleriniz yararlandığınız kaynaklar ile aynı anlama gelmeli ancak cümle kalıplarınız farklı olmalıdır. Bu sayede hem anlam bütünlüğünü bozmamış hem de özgün nitelikler sergilemiş olursunuz. 

Alıntılama ve Atıf Verme Kuralları

Alıntılama kuralları ve atıf verme şartları akademik makalelerin en önemli aşamalarından biridir. Bu aşamanın doğru yapılması intihal riskini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Eğer makale içerisinde bir kaynağa atıf verilmek isteniyorsa yazar adı ve soyadı, tez adı, yayımlanma bilgisi, üniversite adı, enstitü adı ve ana bilim dalı, şehir ve yıl sırası eksiksiz bir şekilde takip edilmelidir. Tez Şablonu da bu konuda oldukça önemlidir. Tez şablonu nedir sorusuna yanıt bulmak için ilgili içeriğimize bakabilirsiniz. Bu kurala uygun yapılan atıflar profesyonel ve doğru bir görünüm için oldukça önemlidir. Eğer ikincil bir kaynağa atıf yapılacaksa da yazılan ilgili makalenin içerisinde asıl çalışmaya yer verilmelidir. Birincil kaynağa erişim sağlanamadığında ikincil kaynaklardan yararlanılmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir.

Alıntılama kuralları arasında eğer doğrudan bir alıntılama yapılacaksa ilk olarak metin yazıldıktan sonra parantez açılarak yazarın soyadı, yayın tarihi, sayfa numarası sırasıyla yazılmalıdır ve yazılan her unsur birbirinden virgül ile ayrılmalıdır. Bu unsurlar doğru bir şekilde yazıldıktan sonra ise parantezin kapatılması unutulmamalıdır. Akademik makale yazan herkesten bu kurallara eksiksiz olarak uyması beklenir.

Özgün İçerik Oluşturmanın Yolları

İntihal riskini engellemek için akademik makale yazan kişinin özgün içerikler oluşturması gerekir. Bunun için ilk olarak daha önce araştırılmamış ve yeni bir sınırlandırılmış konu bulunmalıdır. Bulunan konu çerçevesinde bu noktada yapılan benzer araştırmalara detaylı bir şekilde göz atılması gerekir. Sonrasında ise makale yazan kişi kendi fikirlerini geliştirerek kendine has bir şekilde ifade etmelidir. İfade etme sırasında ise bilgilendirici doğrultudan dışarı çıkılmamalıdır. Buna göre makale yazarları kendileri oluşturduğu fikirleri nesnel ögelere dayandırarak ortaya bir eser çıkarmalıdır. Bu makalelerde herhangi bir şekilde yorum cümlesi kurmak son derece yanlıştır.

Akademik yazılarda intihal tespiti yaparken bu etkenler göz önüne alınırsa herhangi bir şekilde yüksek intihal oranları ile karşılaşılmaz. Yüksek intihal oranlarından kaçınmak için kendi konunuz ve fikirleriniz doğrultusunda bilgisel yolda ilerlemelisiniz. Tam özgün ve akademik tez yazdırmak için RESSAR olarak İletişim veya talep formundan bizlere ulaşabilirsiniz.

Akademik Yazımda Etik Kurallar

Akademik etik kurallarına uygun hareket edilmek isteniyorsa yazılan metnin öncelikle doğru ve açık olması gerekiyor. Akademik makaleler gerçek niteliklere dayanmak zorunda oldukları için bu nokta makale yazarları için çok önemlidir. Bu etik kurallarına uygun yazılmayan makalelerin profesyonel özellikler taşıması mümkün olmaz. Bu bakış açısıyla yazılan makalelerde yer alan bilgiler sağlam bir gerçekliğe dayanmalıdır.

Akademik etik kuralıyla yazılan yazılarda yer alan bulgu ve hipotezlerin doğruluğu kesin bir şekilde kanıtlanmalıdır. Arkası doldurulamayan ifadelere akademik makalelerde yer verilmesi doğru olmaz. Etik alıntılama yöntemleri uygun bir şekilde uygulanmak isteniyorsa alıntı yapılan metnin mutlaka kaynağı belirtilmelidir. Kaynak belirtilmemiş alıntılar etik kurallarına uyamaz. 

Eğitim Kurumlarındaki İntihal Politikaları

Çeşitli eğitim kurumları intihal konusunda gelişmiş politikalar sergiler. Bu doğrultuda intihal kullanımının büyük bir ölçüde azaltılması amaç haline getirilir. İntihal politikasına göre yüksek benzerliğe sahip olan ve kullanılan tek bir kaynaktan %3 değerinden fazla intihal çıkan tüm yazılar reddedilir. Sonrasında makaleyi yazan kişi tarafından yazısının tekrar düzenlenmesi (Tez Formatlama ve Düzenleme yazımızda bu konuda daha detaylı bilgi alacaksınız) talep edilir. Üniversiteler intihal oluşumunun önüne geçmek için çeşitli sertifika programları düzenler. Aynı zamanda intihal önleme aşamasında kullanılan yöntemler de açık bir şekilde paylaşılır.

Özgün içerik nasıl oluşturulur konusunda eğitim almak bu politikaya uyum gösterilmesine ve yüksek intihal oranlarından kaçınmaya yardımcı olur. 

İntihal nedir ve akademik çalışmalarda neden önemlidir?

İntihal, başkasına ait eserleri veya fikirleri kaynak göstermeksizin kullanmak anlamına gelir. Akademik çalışmalarda özgünlük ve dürüstlük esastır; bu nedenle intihal, araştırmanın güvenilirliğini ve değerini azaltır ve etik olmayan bir davranış olarak kabul edilir.

Kendi yazdığım bir metinde intihali nasıl önleyebilirim?

İntihali önlemek için alıntıladığınız her türlü bilgi veya fikir için doğru atıf yapmalı, özgün ifadeler kullanmalı ve özellikle doğrudan alıntıları belirtmek için tırnak işaretleri kullanmalısınız. Ayrıca, yazınızı intihal tespit programlarından geçirerek kontrol edebilirsiniz.

İntihal sadece yazılı eserlerde mi olur?

Hayır, intihal görsel, müzikal, teknolojik ve yazılı tüm eserlerde meydana gelebilir. Herhangi bir eserin izin alınmaksızın kopyalanması veya taklit edilmesi intihal olarak kabul edilir.

İntihal yaptığım tespit edilirse ne olur?

İntihal yaptığınız tespit edilirse, akademik itibarınız zarar görebilir, sunulan çalışmanız reddedilebilir, ve hatta disiplin cezaları gibi ciddi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Kurumunuzun intihal politikasına bağlı olarak, sonuçlar değişiklik gösterebilir.