Tez önerisi yazımı tez yazma aşamasından geçen herkesin yapması gereken bir adımdır. Bu adımın kişiler tarafından son derece dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekir. Bu öneri yazısının doğru bir şekilde yazılması kişilerin başarı oranını büyük ölçüde artırıyor. Tez yazdırma konusunda RESSAR Tez Danışmanlık gibi köklü bir platformdan yardım alıyorsanız işiniz daha kolay olacaktır.

Tez Önerisi Yazımının Önemi

Tez öneri yazımı gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Kişiler hangi araştırma üzerinde çalışacağını belirledikten sonra enstitüye sunmak üzere bu ilgili öneriyi hazırlar. Öneride tez hakkındaki tüm bilgilere detaylı ve açıklayıcı bir şekilde yer verilmelidir. Bu noktada tez sahipleri yazacakları tez için uygun bir planlama gerçekleştirmeli ve plana sadık kalmalıdır. Ancak bu şekilde yazılan öneri yazısı kurallara uygun bir şekilde olabilir. 

Aynı zamanda bu tez öneri yazımı kişilere tüm tez hazırlama süreci boyunca da bir yol haritası oluşturmaktadır. Tez sahipleri yazdıkları öneriyi de göz önünde bulundurarak tezlerini planlı bir çalışmayla hazırlayabilir. Ayrıca öneri yazmak tez konusu ve diğer birçok unsur hakkında tez sahiplerine ışık niteliği olur.

Etkili bir şekilde tez önerisi yazmak için çeşitli noktalara dikkat edilerek başarı sağlamak mümkün. Bunun için tez önerisinde tez hakkında çeşitli genel bilgiler ve birtakım planlamalar yer almalıdır. Kişiler bu öneride tezlerinde neden bu konuyu seçtiğini, tezinin amaçlarını ve hangi hipotezler üzerinde çalışacağını da rahatlıkla belirtebilir. Aynı zamanda tez yazma aşamasında hangi yöntemlerin kullanılacağı, verilerin nasıl analiz edileceği ve uygulamalar hakkında da bilgilendirici ifadelere yer vermekte fayda var. 

Tez önerisine ayrıca eğer varsa araştırma sırasında ihtiyaç duyulacak ekipmanlar da yazılmalıdır. Tez önerileri kişileri fazla bunaltmayacak bir yapıya sahip olması gerektiği için belirli bir sayfa sayısını geçmemesi daha iyi olabilir. Kişiler bu noktada ilgili danışmanlarından fikir alabilir. Tez önerileri kişilere tezlerini yazmadan önce ışık niteliği olarak büyük bir yol haritası çizer. Kişiler önerileri doğrultusunda detaylı bir şekilde tezlerini yazmaya ve çeşitlendirmeye başlayabilir. Tez önerisi hazırlamak aynı zamanda tez yazma aşamasında kişilerin karşısına çıkabilecek olan problemlerin de önüne geçer. Yapacağınız çalışmayı planlayarak özetlediğiniz için birçok problemi bu noktada kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz.

Tez Önerisi Hazırlama Süreci

Yüksek lisans tez önerisi hazırlarken yapılması gereken ilk şeyin tez konusunu belirlemek olduğu söylenebilir. Ortada bir konu yokken tez önerisi hazırlamak ne yazık ki mümkün olmaz. Kişiler konularını belirledikten sonra ise çeşitli alt başlıklar üzerinde de düşünerek araştırma alanlarını daha geniş tutabilir. Ayrıca tezinizi yazmaktaki asıl amacınızı ve üzerinde durmak istediğiniz asıl konuyu da belirlemelisiniz. Böylece tez önerisini daha kolay ve ideal bir şekilde yazabilirsiniz.

Akademik araştırma yaparak tez sahipleri kendine bir araştırma sorusu belirlemelidir. Belirlenen araştırma sorusunun çerçevesinde tez önerisi konusu seçilmelidir. Araştırma sorusu ve tez önerisi arasında eşlik olması ortaya başarılı bir tez yazısının çıkmasını sağlar. Bu nedenle öneri yazarken araştırma sorunuza sadık kalmalısınız. Bu öneri yazılarının en fazla 30 ve 50 sayfa aralığında olması gerekir. Sayfalar boyunca yazılacak olun tezin planlaması anlatılmalıdır.  Öneri içerisinde aynı zamanda tezin amacının ne olduğuna dair bilgiler de yer almalıdır. 

Akademik araştırma doğrultusunda gerçekleşen öneri yazma sürecinde tez özetlenmemelidir. Bunun yerine tezde yer alacak tüm unsurlar bir sentez haline getirilmelidir. Giriş kısmında ilk olarak öneriyi okuyacak kişi yazıya hazırlanmalıdır. Araştırma sorusu ile belirlenen tez konusu sırasında kapsamlı bir literatür taramasına ihtiyaç vardır. Literatür taramasının öneri yazma aşamasından önce yapılması gerekir. Aksi halde daha önce araştırılmış bir konu üzerinde öneri yazma riskiniz bulunur. Tez yazımında literatür taraması yaparken kullanabileceğiniz birçok platform bulunmaktadır: Google Scholar ve b. Ayrıca literatür tarama teknikleri de bu konuda fayda sağlayabilir.

tez önerisi yazımı

Etkili Bir Tez Önerisi İçin İpuçları

Tez konusu önerileri arasında birçok farklı seçenek olduğunu söylemek mümkün. Eğer tezinizde hangi konuyu ele alacağınızı bilmiyorsanız ilk adım olarak bu yönde araştırmalara başlamalısınız. İlgili konuyu belirledikten sonra ise muhakkak literatür araştırması yapmanız gerekir. Böylece çalışmak istediğiniz konu üzerinde daha önce araştırma yapılıp yapılmadığını pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu aşama sonucunda ise ortaya son derece özgün içerikler çıkması mümkün. Seçtiğiniz konu üzerinde daha önce araştırma yapılmadığına emin olduktan sonra gerekli çalışmalara başlayabilirsiniz.

Tez öneri yazımı aşamasında araştırma sorununun net bir şekilde tanımlanması gerekir. Böylece önerinizi okuyan enstitü, araştırmanız hakkında daha kapsamlı bilgilere sahip olmaktadır. Literatür taramasına tabi tutulan araştırma konusu öneri yazısında anlamdan uzaklaşmadan ifade edilmelidir. Etkili bir öneri yazısı yazmak istiyorsanız literatürde yer alan kaynaklarda var olmayan bir konu seçerek araştırmanıza dahil etmeli ve iki unsur arasında bağlantı kurmalısınız. Bu noktalara dikkat ettiğiniz taktirde başarılı bir öneri yazısı kaçınılmaz olur. Tez önerisi için ipuçları bu tür unsurları kapsar. Belirtilen ipuçları öneri yazma sürecini oldukça kolay bir hale getirir.

Tez Önerisi Yazarken Sık Yapılan Hatalar

Tez için öneri yazarken tez sahipleri birtakım yaygın hatalar yapıyor. En yaygın şekilde yapılan hata ise kişilerin öneri yazılarını sanki bir özetmiş gibi yazmasıdır. Bu hatadan kaçınmak için tez konusu iyi bir şekilde belirlenmeli ve nasıl ifade edilmesi gerektiği de anlaşılmalıdır. Böylece özetlenmiş bir tez yazısı yerine tüm bilgilerin olması gerektiği gibi yer alacağı bir öneri yazısı yazılabilir. Öneri yazısı yazarken akademik dilden uzaklaşmak da yapılan hatalar arasındadır. Tez yazma aşamasında tercih edilen akademik ve bilgilendirici dil öneri yazısında da kullanılmalıdır.

Tez öneri yazımı zamanı tercih edilen araştırma yönteminin hatalı olması tüm gidişatı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu noktada tez sahipleri üzerinde araştırma yaptığı konuyu en uygun şekilde karşılayacak kaynakları seçmelidir.

Tez Önerisi Sunumu ve Geri Bildirim Alma

Akademik tez önerisi hazırlama sürecinden sonra kişilerin bu öneriyi danışmanlarına teslim etmesi gerekir. Buna göre hazırladığınız öneriyi en geç ikinci yarı yılın sonunda teslim etmelisiniz. İlgili öneri yazısı gerekli birimlere iletildikten sonra danışman aracılığı ile süreç hakkında bilgi alınmalıdır. Onaylanan öneri yazısı tez sahibinin dosyasına işlenir. Önerinizi sunmadan önce son bir kontrol yapmak olası hataların önüne geçecektir.

Akademik danışman tüm süreçleri tez sahipleri ile birlikte yakından takip etmelidir ve süreç hakkında tüm bilgiler tez yazan kişilere verilmelidir. Bu noktada tez sahibi olarak akademik danışmanınız ile sürekli bir şekilde iletişim halinde olmalısınız. Akademik danışmandan alınan tüm geri bildirimler son derece önemlidir.

Tez Önerisi Yazımında Kaynak Kullanımı

Tez önerisi yazımında kesinlikle doğruluğu ve güvenilirliğinden emin olunan kaynaklar seçilmelidir. Aksi halde yazılan öneri yazısı bir gerçekliğe dayandırılamaz ve ilk aşamada başarısız olmanızı sağlayabilir. Eğer bir kaynağın güvenilirliğinden emin olmak istiyorsanız bu kaynağın uzman kişiler tarafından yazılan bir makale olmasına dikkat etmelisiniz. Güvenilir olmayan kaynaklar tez sahiplerini süreç boyunca yanlış bir şekilde yönlendirmektedir. Böyle bir durum yaşamamak için akademik makaleler paylaşımında bulunan siteler tercih edilmelidir. 

Öneri yazısı yaparken birtakım atıflarda bulunmanız da mümkündür. Bu noktada tez sahibi olarak araştırmalar üzerindeki bilgi eksikliklerine atıf yapabilirsiniz. Bu kısımda genellikle fark edilen bir yetersizlik üzerine kolay bir şekilde atıf yapılabilir. Bu şekilde yapılan atıflar öneri yazılarını daha dikkat çekici kılar.

İlgili içerik: Kaynakça Nedir?

Başarılı tez önerisi nasıl yazılır ve hangi noktalar dikkate alınmalıdır gibi ifadeler bu şekilde cevap verilebilir. Tez sahibi olarak bu noktalara önem veren kişilerin başarılı bir tez önerisi yazımı yazması son derece mümkündür.

Tez önerisi yazarken en çok dikkat edilmesi gereken nokta nedir?

Tez önerisi yazarken en çok dikkat edilmesi gereken nokta, araştırma konusunun net bir şekilde tanımlanması ve önerinin, tez çalışmasının amacını, kapsamını, metodolojisini ve beklenen sonuçlarını açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koymasıdır.

Tez önerisinde hangi bölümler yer almalıdır?

Tez önerisi genellikle giriş, literatür taraması, araştırma soruları veya hipotezler, metodoloji, araştırmanın önemi ve beklenen sonuçlar gibi bölümleri içermelidir. Bazen araştırma takvimi ve gerektiğinde kaynaklar veya ekler bölümü de eklenir.

Tez önerisinde literatür taraması yapmanın amacı nedir?

Literatür taraması, konu hakkında mevcut bilgiyi özetlemek, araştırmanın konusunu daha iyi anlamak ve araştırmanın o alana nasıl katkı sağlayacağını göstermek için yapılır. Ayrıca, konunun daha önce ne kadar araştırıldığını belirlemeye ve araştırma boşluklarını bulmaya yardımcı olur.

Tez önerisi reddedilirse ne yapmalıyım?

Tez önerisi reddedildiğinde, aldığınız geri bildirimleri dikkatlice değerlendirin ve önerinizi bu doğrultuda gözden geçirin. Danışmanınızla görüşerek önerinizi nasıl iyileştirebileceğinize dair öneriler alın ve gereken düzenlemeleri yaparak yeniden sunum yapın.

Tez önerisi için kaynak seçimi nasıl yapılmalıdır?

Kaynak seçimi yaparken, konuyla doğrudan ilgili, güncel ve akademik olarak kabul görmüş yayınlara öncelik vermelisiniz. Güvenilir veritabanlarından ve yayınlardan elde edilen, alanınızda saygın araştırmacılar tarafından yazılmış makaleler ve kitaplar tercih edilmelidir.