Table of Contents

Tez yazım sürecine giriş aşamasının belirli adımları bulunmaktadır. Öncesinde tez yazacak olan kişiler detaylı bir şekilde hazırlık yapmalıdır. Planlı bir süreç içinde ilerleyen kişilerin bu noktada başarı oranlarının daha yüksek olduğu rahat bir şekilde görülmektedir.

Tez Yazım Sürecinde Tez Yazımının Temel Adımları

Tez yazdırma sürecinde tüm gidişatı etkileyen birtakım unsurlar mevcuttur. Bu noktada önemli nitelik taşıyan adımlardan birisi kişilerin yapacağı konu seçimidir. Konu seçimindeki en önemli nokta ise sınırlandırılmış konunun daha önce hiç kimse tarafından üzerinde çalışılmamış olmasıdır. Bu süreçte aynı zamanda kişiler yararlandıkları kaynaklara da dikkat etmelidir. Bu sayede ortaya akademik nitelik taşıyan başarılı makaleler çıkar. Araştırma konusunu özgün bir şekilde belirleyen kişiler detaylı olarak çalışmaya başlamaktadır.

Tez aşamaları izlemeniz gereken yol hakkında daha planlı olmanızı sağlar. Bir adımı tamamlamadan diğer adıma geçmek zaman içerisinde karışıklığa yol açar. Bu problemi yaşamamak için tez yazımının aşamalarına uymaya özen göstermelisiniz. Tez yazım sürecinin aşamaları;

  1. Tez konusu belirleme, 
  2. Konuyu daraltma, 
  3. Hipotez belirleme, 
  4. Metodu belirleme,
  5. Geçici plan hazırlama, 
  6. Eğitici kaynak hazırlama, 
  7. Okuma ve not alma, 
  8. Yazım süreci şeklindedir. 

Aşamaların tamamını başarıyla gerçekleştikten ve yazım sürecini de tamamlandıktan sonra tez sayfa yapısı gibi detayları ele almalısınız. Tez için belirlenen bir tez şablonu bulunur. İlgili içerik: Tez Şablonu Nedir?. Bu şablon enstitü tarafından belirlenmiştir. Şablon içerisinde kullanılması gereken stiller, yazı şekilleri ve sayfa yapıları bulunur. Bu şablona uygun bir tez hazırlamak ve konuyu başarılı şekilde ele almak, çalışmanızın başarılı bir şekilde tamamlandığını gösterirken onaylanma ihtimalini de yükseltir.

Bu aşamada seçilen konu ile ilgili tüm detaylar tez makalesi bünyesinde detaylandırılır. Aynı zamanda tüm hipotezler sunularak gerekli değerlendirmeler de yapılmalıdır. Kişiler kapsamlı bir literatür çalışması ile araştırma yaptığı konunun daha önce araştırılmamış olduğundan emin olmaktadır. Bu planlamada yürütülen tez çalışması son haline geldiğinde ise tekrar gözden geçirilmelidir. Tez yazılarında hiçbir şekilde yazım ve imla hatası olmaması gerekir.

Araştırma Konusu Seçimi

Tez yazım sürecinde Etkili araştırma konusu nasıl seçilir sorusuna net bir şekilde cevap vermek mümkün. Bu noktada tez yazan kişiler etkili bir araştırma konusu seçmek için ilk olarak ilgi ve bilgi alanlarına bağlı şekilde konu türlerini listelemelidir. Listelenen konular üzerinde literatür araştırması yapılarak çeşitli eleme yöntemleri tercih edilebilir. Sonrasında ise konu tam anlamıyla belirlendikten sonra detaylı bir çalışma ile daha önce bu konu üzerinde bir araştırma bulunmadığı kanıtlanmalıdır. Sınırlandırılmış konu çeşitli yöntemler ile literatür taramasına tabi tutulur. Son aşamada ise araştırma sorusu da bu çerçeve doğrultusunda belirlenmelidir.

Araştırma Planının Oluşturulması

Etkili araştırma konusu nasıl seçilir sorusuna cevap bulan kişiler bir sonraki adım olarak kendilerine bir araştırma planı oluşturmalıdır. Tez konunuzu seçtikten sonra hangi araştırma yöntemlerinin konunuz için daha uygun nitelikler taşıdığını bilmeniz gerekiyor. Tez yazım sürecinde Uygun bir araştırma yöntemi tercih etmek kişilere daha profesyonel çalışılmış bir tez örneği sunar. Yöntemler doğrultusunda nasıl araştırmalar yapılması gerektiği planlanır ve ilgili araştırmalara başlanır. 

Öğrencilik hayatınızı başarılı bir şekilde tamamlamak için yürütmeniz gereken bir çalışma olan tez çalışması, mutlaka planlı bir süreçte ele alınmalıdır. Etkili bir çalışma yürütmek için izleyebileceğiniz stratejilerin başında konu seçimini doğru yapmak gelir. 

Pek çok öğrenci tez çalışmasına başladığında hatta sona geldiğinde seçtiği konunun kendisi için tam anlamıyla uygun olmadığını düşünür. Eğer seçtiğimiz konunun sizin için uygun olmadığını düşünürseniz bu durum savunma esnasında zorlanmanıza yol açar. Çalışmayı benimsemek ve savunmayı başarıyla gerçekleştirmek için konu seçiminin doğruluğundan emin olmalısınız.

Tez yazım sürecinde Tez zaman çizelgesi çalışma boyunca mutlaka göz önünde bulundurulması gereken çizelgelerden biridir. Bu sayede zamanını etkin kullanabilir, önceden belirlenen sürede tezinizi teslim edebilirsiniz. Tez planlama sürecinde dikkat edilmesi gereken etkenler arasında araştırmaların ne şekilde yapılacağı ve ne kadar süre ayrılacağı, kaynakların nasıl değerlendirileceğini, kullanılacak dilin ne şekilde akıcı ve etkileyici hale geleceği de bulunmalıdır. 

Araştırma planı yaptıktan sonra ise bu noktada yararlanılacak olan kaynaklar toplanmalıdır. Kaynak toplama aşamasında dijital ortamdan faydalanılabileceği gibi aynı zamanda basılı kaynaklar da tercih edilmektedir. Kaynakça nedir içeriğimizde detaylı bilgi bulunmaktadır. Bu kaynaklar doğrultusunda detaylı bir şekilde literatür taraması yapılmaktadır.

Tez Önerisi Hazırlama

Tez yazım sürecinde Akademik tez yazım ipuçları arasında kurallara uygun bir öneri yazısı yazmak da yer alır. Buna göre tez önerisi oluşturulmalı ve bu noktada tez yazısı ile ilgili bilgilendirici ögelere yer verilmelidir. Tez önerisi yazımı hem enstitüye hem de tez sahiplerine birçok konuda öngörü sağlar. Elli sayfayı geçmemesi gereken öneri yazıları temel bir giriş bölümü ile başladıktan sonra gelişme ve sonuç kısımlarına da yer verilmelidir. Öneri yazısının enstitü tarafından onaylanması için tez konusu açıklayıcı bir şekilde anlatılmalıdır. Aynı zamanda öneri yazısında da tüm yazım yanlışlarına dikkat edilmeli ve kaynakça ve atıf yöntemleri doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

Veri Toplama ve Analizi

Veri toplama teknikleri son derece geniş bir kapsama alanındadır demek yanlış olmaz. Bu noktada araştırma konusu ile ilgili dökümanları detaylı bir şekilde inceleyebilir, yapılan anketlere göz atabilirsiniz. Tez yazım sürecinde aynı zamanda odak grup yarışmaları, testler, görüşmeler ve deneyler de veri toplama tekniklerindendir. Toplanan tüm verilerin doğruluğunun analiz edilmesi bu noktada büyük önem taşıyor. Bunun için veri toplama tekniklerini gerçekleştiren kişilere ve sitelere bakılmalıdır. Bu noktada özellikle kurumlar tarafından yapılan araştırmalar tercih edilmelidir. Tez yazım süreci doğruluğundan emin olunan veriler araştırma konusu çerçevesinde uygun olarak yorumlanmalıdır. Tez sahiplerinin bu aşamada araştırma konusu ile buldukları verilerin eş olduğundan emin olması gerekmektedir.

Tezin Yazımı

Tez yazımı için adım adım rehber niteliği oluşması için tezin bölümlerinden de bahsedilmelidir. Akademik tezlerde ilk olarak konu hakkında genel bilgi veren bir giriş bölümü yer almalıdır. Tez yazım süreci bu bölümün tez sahipleri tarafından fazla uzun tutulmasına gerek yoktur. Sonrasında ise yapılan literatür taramaları eşliğinde gelişme bölümüne geçilerek tüm tez konusu hakkındaki detaylar bu bölümde verilir. Tez sahiplerinin gelişme bölümünde kullandığı araştırma yöntemleri ve bu yöntemler sonucunda elde ettiği tüm bulgular bulunmalıdır. Bilimsel düzeleme bağlı kalınarak elde edilen ifadeler değerlendirmeye alınmalı ve tartışılmalıdır. Araştırma konusuna dair sunulacak olan tüm bilgiler sonlandığında ise etkili ve uzun tutulmayan bir sonuç bölümüne yer verilmeli ve tüm anlatılanlar özetlenmelidir.

Lisans veya lisans üstü eğitiminizi bitirmeye yönelik bir araştırma projesi olan tezin önceden belirlenen tarihler aralığında tamamlanması gerekir. Tez yazım süreci zarfında öğrencilerin yaşadıkları en büyük problemler arasında zamanı verimli kullanamamak dolayısıyla son aylarda büyük bir sıkışıklık ve stres yaşamak bulunur. Eğer siz de tez yazım aşamasındaysanız ve zamanı etkili kullandığınızı düşünmüyorsanız birkaç küçük yöntemle bu problemin üstesinden gelebilirsiniz. Bu yöntemler;

Akademik tez yazım ipuçları arasında bu etkenler büyük önem taşır. Tüm bu aşamalar gerçekleşirken akademik dil kurallarından hiçbir şekilde uzaklaşılmamalıdır. RESSAR Tez Danışmanlığı tez yazım sürecini tam olarak ele alabilir.

Gözden Geçirme ve Düzenleme

Tez yazımı için adım adım rehber niteliği taşıyan adımlardan birisi de yapılan son kontrollerdir. Tez sahipleri yazım aşamasını tamamladıktan sonra tezlerini detaylı bir şekilde gözden geçirmelidir. Bu noktada eğer düzeltilmesi gereken cümle kalıpları ya da yapılan yazım yanlışları bulunuyorsa eksikler tamamlanmalıdır. Tez yazım süreci tez sahiplerinin yetersiz olduğunu düşündüğü aşamada ise devreye akademik danışmanlar girmektedir. Akademik danışmanlar tarafından da detaylı bir şekilde son kontrol ve düzenlemelerin yapılması ortaya başarılı bir tez yazısının çıkmasına yardımcı olur. Gözden geçirilen tez yazıları jüriye sunulduğunda başarı oranı son derece yüksektir.

Tez yazım sürecinde konu nasıl seçilir?

Tez konusu seçimi, kişinin ilgi alanlarına ve mevcut akademik literatüre dayanarak yapılmalıdır. Etkili bir konu seçimi için, konunun özgünlüğü, araştırılabilirliği ve sınırlı olması önemlidir. Ayrıca, seçilen konunun daha önce kapsamlı şekilde araştırılmamış olması gerekir.

Tez planı nasıl hazırlanır?

Tez planı, araştırma konusunu, hipotezleri, kullanılacak metodolojiyi ve araştırmanın genel yapısını içeren bir çerçeve oluşturmalıdır. Plan, araştırma sorularını, önerilen yöntemleri ve beklenen sonuçları net bir şekilde belirtmelidir.

Tez yazımı için hangi yazılımlar önerilir?

Tez yazımı için Microsoft Word, LaTeX gibi metin işlemciler; EndNote, Zotero, Mendeley gibi kaynak yönetimi araçları; ve Grammarly, Turnitin gibi dil ve intihal kontrol yazılımları önerilir.

Tez teslimi öncesinde son kontroller nasıl yapılmalıdır?

Tez teslimi öncesinde, yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltmek, kaynakça ve atıfların doğru kullanıldığından emin olmak, yapısal uyumu kontrol etmek ve danışmanınızla son bir gözden geçirme yapmak önemlidir. Ayrıca, tezin tüm bölümlerinin bütünlük içinde olduğundan ve araştırma sorularına cevap verdiğinden emin olunmalıdır.