TEZ HAZIRLAMA

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez hazırlamanın zorluklarından yakınmaktadırlar. Bu doğrultuda tez hazırlama hizmeti veren işletmeler bulunmaktadır. Tez hazırlama oldukça zorlu bir süreci kapsamaktadır. Kişiler, çalışma yaşamlarından buldukları vakitlerde tez hazırlamak zorunda olduklarından pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Tez hazırlamanın zorlukları ise kişileri tez merkezlerine yöneltmektedir. Tez hazırlama konusunda işletmemizin verdiği danışmanlık ise özgün ve kaliteli içeriklerin zamanında teslim edilmesini kapsamaktadır. Kişiler tez hazırlama hakkında eksik bilgilere sahip olduklarında da desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. İşletmeler ise tez hazırlama ile ilgili yaptıkları çalışmalarda yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hizmet vermektedir. Öğrencilerin tez hazırlamada karşılaştıkları sorunları böylelikle geride bırakma şansı olmaktadır. Burada önemli noktalardan biri işletmelerin tez hazırlama hizmeti verirken, bunun öğrenciler için bir kaynak çalışma olarak görülmesi gerekliliğidir. Öğrenciler kendi tez hazırlama süreçlerinde de bu kaynak çalışmalardan istifade edebilirler. İşletmemiz ise tez hazırlama konusunda tüm destekleri vermektedir. Önemli olan tez hazırlamanın yüksek lisans ve doktora seviyesinde ve özgün olarak yapılmasıdır. Tez hazırlamakla ilgili diğer bir önemli nokta literatür taraması ve veri analizinin eş zamanlı gerçekleştirilebilmesidir. İyi bir tez hazırlama sürecinde literatür, hem yurtdışı hem de yurtiçi kaynaklar bağlamında eksiksiz taranmalıdır. Literatür taramasının ardından ise metodoloji doğrultusunda adımlar atılarak tez hazırlama süreci tamamlanmaktadır. İşletmelerin verdikleri bu hizmet ile birlikte, okullarında danışmanlarından gereken desteği alamayan öğrenciler, danışmanlık alabilmektedirler. Aldıkları danışmanlık ile birlikte tez konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmakta, tezlerini tamamlayabilmektedirler. İşletmemiz verdiği desteği ve danışmanlığı tez hazırlama konusunda 2014 yılından beri sürdürmektedir. Kişiler bu doğrultuda güvenli ve özgün bir hizmet almak adına işletmemizi tercih etmektedirler. Tez merkezleri içinde tek araştırma şirketi olan işletmemiz, verdiği tez hazırlama hizmeti ile birlikte öğrencilerin süreç sonlanana dek yanında durmaktadır. Tez yazım sürecindeki tüm zorlukları aşmak ve iyi bir danışman edinmek isteyen kişiler tarafından güvenle tercih edilen işletmemiz bilgi, beceri ve donanımını bu alanda sürdürmeye devam etmektedir. Tez hazırlamayla ilgili deneyimlerimiz, bu doğrultuda hizmet talep eden kişilerin güvenini kazanmıştır.